loading...

ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ СО СИЛОСИ ВО КУМАНОВО

Број на оглас: 32362 | Објавен на: 25.11.2021 во 15:40


ЦЕНА: 19589200 MKD


Опис

Деловни објекти + 3 Силоси запишан на ИЛ 1201 за КО Биљановце - ВОНГРАД во вкупна површина од 1247 m² на адреса Голема Страна во Куманово.
Сите објекти во понудата се во сопственост на Банката. Банката нуди можност за кредитирање на заинтересираните купувачи согласно постоечките кредитни услови на банката, ДДВ, данок на промет на недвижности како и сите други трошоци околу преносот на сопственоста паѓаат на товар на купувачот.


ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ


Kaтегорија:
ДРУГО

КОНТАКТ

Име:
ТТК БАНКА АД Скопје
Град:
Скопје
Телефон:
Социјален контакт


БРЗА ПРОДАЖБА


Алатки


Премиум


Обележно


Брза продажба


Топ три


Автоматска обнова