Pazar5 Бесплатен огласник


АВТОМАТСКА ОБНОВА

- Вашиот оглас автоматски се обновува на секој 2 дена односно(9 пати) во период од 18 дена.


АВТОМАТСКА ОБНОВА за една година

Истакнете го огласот

- Вашиот оглас се прикажува со сина позадина во резултатите од пребарувањето и се истакнува повеќе од останатите огласи .


Истакнете го огласот за 3 Meсеци

Премиум Оглас

- Вашиот оглас ќе се појави во галеријa а галеријата се наоѓа на топ места обележани со портокалова боја. Во галеријата ротираат огласите по случаен избор.

Премиум Оглас за 3 Месеци

ТОП ТРИ

- Вашиот оглас се прикажува помеѓу топ позиционираните огласи во резултатите од пребарувањето. Три случајно избрани огласи се прикажуваат како топ позиционирани огласи на почетокот на секоја страна поврзана со критериумите од пребарувањето.


ТОП ТРИ за 3 Месеци

ВИП ПАКЕТ

- Сите горе наведени опции


ВИП ПАКЕТ - за 3 Месеци