Pazar5 Бесплатен огласникloading...

ЗЕМЈИШТЕ ВО С. БРВЕНИЦА

Број на оглас: 33310 | Објавен на: 30.09.2022 во 08:22


ЦЕНА: 309960 MKD


Опис

Се продава земјиште во с. Брвеница во вкупна површина од 420 м2 од кои 168 м2 во сосопственост на ТТК Банка АД Скопје опишани на ИЛ 1469 за КО Брвеница Вон Град.
Сите објекти во понудата се во сопственост на Банката. Банката нуди можност за кредитирање на заинтересираните купувачи согласно постоечките кредитни услови на банката, ДДВ, данок на промет на недвижности како и сите други трошоци околу преносот на сопственоста паѓаат на товар на купувачот.


ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ


Kaтегорија:
Плацови Ниви и фарми

КОНТАКТ

Име:
ТТК БАНКА АД Скопје
Град:
Тетово
Телефон:
Социјален контакт


БРЗА ПРОДАЖБА


Алатки


Премиум


Обележно


Брза продажба


Топ три


Автоматска обнова